skip to Main Content

Doel van een infiltratiekrat

infiltratiekratJe zult ooit eens gehoord hebben dat er regenwater opgevangen wordt. Maar heb je afgevraagd hoe dat gebeurd? Regenwater wordt in een infiltratiekrat opgevangen. Deze is speciaal ontworpen om regen op te vangen. Het beste infiltratiekrat kun je online vinden.

Het doel van een infiltratiekrat is dus om regenwater op te vangen. Er is gebruik gemaakt van zo een krat, omdat deze gemaakt is van kunststof met geotextiel eromheen. De geotextiel kan ervoor zorgen dat het water eruit kan lopen en verder naar de grond kan. Je grond blijft altijd vochtig, want hij gaat niet in de riool. Deze krat wordt daarom in de tuin gebruikt waar er altijd water nodig is. Maar waarom een infiltratiekrat? Deze krat laat licht en lucht door, het is heel bijzonder en daarom zo duur. Het krat ligt niet boven de grond, maar in de grond. Het is ingegraven, waardoor het water ook makkelijk kan weglopen. Er gaat nooit rechtstreeks water in het krat. Er moet een zandvang geplaatst worden. Deze zorgt ervoor dat het water schoon naar binnen gaat en niet met blad en zand.

Niet een ieder is verplicht infiltratiekratten toe te passen. In sommige gemeenten is dat wel verplicht. Het infiltratiekrat is een hulp om het regenwater op eigen terrein af te voeren. Doordat er meer straten bijkomen en landschappen vergaan kan het regenwater niet makkelijk weg. Hierdoor kan de riolering snel verstopt raken. Dankzij de infiltratiekratten hoef je geen water uit je huis te pompen.

Een infiltratiekrat wordt in de tuin geplaatst onder de grond. Je kunt er zelf voor kiezen als je meerdere kratten wilt opstapelen of niet. Maar hoe meer, hoe beter, omdat het water zo langzaam kan wegzakken in de grond zonder verstopping te veroorzaken. Je kunt boven het infiltratiekrat een grasveld of doek aanleggen. Zo ziet het er mooi uit in de tuin.

Je kunt niet zomaar een infiltratiekrat plaatsen. Dit hangt totaal af van de grootte van de aangesloten dak of terras en het grondsoort. Want als je grond van zand is zakt het sneller weg dan kleigrond. Voordeel van een infiltratiekrat is dat het bovengronds geen ruimte neemt, maar hebben juist een grote opslagcapaciteit. Hierdoor wordt een klein hoeveelheid regenwater opgeslagen, vertraagd en daarna weggezakt in de bodem.

Behalve in tuinen kunnen de kratten ook toegepast worden in tuinen en onder wegen. Het kan ook onder sportvelden en parkeerpleinen. Dit zijn plaatsen waar er veel regen kan komen te liggen. Infiltratiekratten mag niet gebruikt worden in gebieden waar de grondwaterstand hoog is, anders staan de infiltratiekratten al in het grondwater. Soms is het wel lastig om de kratten te plaatsen, omdat er al bestaande buizen en draden voorkomen. Het Regenwaterbuffer wordt ook gebruikt bij het opvangen.

Er zijn dus uiteindelijk verschillende factoren waarmee er rekening gehouden moet worden voor het plaatsen van een infiltratiekrat. Als een van ze niet in acht genomen wordt kan het verkeerd lopen en juist een overloop aan water plaatsvinden.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top