Garantie

Het grootste deel van de lampen op deze website is van het Nederlandse kwaliteitsmerk KS-verlichting. Op deze lampen is de volgende garantie van toepassing:

- 5 jaar op de constructie
- 3 jaar op de lak *
- ½ jaar op de elektrische componenten

De garantie is niet van toepassing op beschadigingen die zijn ontstaan tijdens of na de montage. Ook is de garantie niet van toepassing op schade ontstaan door zouten, zuren of andere agressieve stoffen.
(Kosten voor) demontage en montage van de artikelen vallen niet onder de garantie.

* In de kustgebieden geldt een lakgarantie van 1 jaar. Op brievenbussen, vogeldrinkbakken en muurfonteinen is tevens 1 jaar lakgarantie van toepassing.

 

Klachtenprocedure:

Meldt de klacht schriftelijk of per e-mail binnen de garantietermijn. Voeg hierbij de factuur die u digitaal of op papier van ons heeft ontvangen, zonder de (kopie van de) factuur kunnen wij de  klacht niet in behandeling nemen. U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen bericht van ons.

Afhankelijk van de aard van de klacht zal het artikel indien mogelijk worden gerepareerd. De kosten voor verzending en reparatie zijn voor uwTuinwinkel.
Mocht het artikel niet gerepareerd kunnen worden (ter beoordeling aan de fabrikant) dan zult u kostenloos een vervangend artikel ontvangen. In het geval dat het betreffende model niet meer leverbaar is, kunt u een ander model van maximaal dezelfde prijs uitzoeken.